Anbangbang Billabong 4, 2003

Kakadu landscape titled Anbangbang Billabong 4, 2003, 30x100 cm, pastel stain on Fabriano

Kakadu landscape titled Anbangbang Billabong 4, 2003, 30×100 cm, pastel stain on Fabriano

Kakadu landscape titled Anbangbang Billabong 4, 2003, 30×100 cm, pastel stain on Fabriano from An Archaeology of Landscape